Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov na STAVKOVANIEFORMAT.sk

Právne požiadavky na ochranu osobných údajov sú veľmi prísne, preto vás podrobne informujeme o spracovaní a používaní osobných údajov. Pravidlá ochrany osobných údajov podrobne informujú o tom, aké údaje sa používajú a spracovávajú, a koho môžete kontaktovať v prípade otázok resp. vašich obáv.

Lesedauer: 1 min

1. Zodpovedný orgán a práva užívateľa

Zodpovedným orgánom pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov je spoločnosť W2A GmbH.

Adresa: W2A GmbH, Bauernstr. 11, 4600 Wels
E-mail: office@wettformat.com

Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o informácie o vašich uložených údajoch, ako aj uplatniť si vaše právo na autorizáciu, blokovanie či vymazanie údajov. Pre vaše požiadavky môžete použiť vyššie uvedené kontaktné informácie.

2. Zhromaždenie, spracovanie a použitie osobných údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Ide teda o údaje, ktoré nám poskytnete s požiadavkou na kupón alebo pri vytváraní zákazníckeho účtu.

2.1 Užívateľský účet

Pre použitie STAVKOVANIEFORMAT nie je potrebný žiadny zákaznícky účet. Avšak ak využijete možnosť registrácie, môžete sa zúčastniť tipovacích hier zdarma. V prípade registrácie zákazníckeho účtu sú zhromaždené nasledujúce údaje. Všetky uvedené údaje sa uložia na váš zákaznícky účet:

 • E-mailová adresa
 • Heslo (heslo je šifrované a nemôže byť dešifrované, MD5)
 • Meno
 • Priezvisko
 • Prezývka (táto informácia je zverejnená a je voliteľná)
 • IP adresa (slúži na určenie lokalizácie prístupu zariadenia a na zabránenie zneužitiu)

2.2 Zhromaždenie a spracovanie osobných údajov

Zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame vaše osobné údaje na technickú implementáciu tipovacích súťaží. Tieto údaje budú zaslané stávkovým kanceláriám v prípade výhry (pre doručenie ceny).

2.3 Údaje pre žiadosti o poukážky

Tieto údaje budú odovzdávané stávkovej kancelárií na pripísanie stávkovej poukážky.

3. Cookies

Návšteva našej webovej stránky nevyžaduje nevyhnutne akceptovanie cookies. Bez cookies je však technicky nemožné podieľať sa na tipovacích hrách, keďže pre tento proces je nevyhnutné lokálne ukladanie dát.

3.1 Čo sú cookies?

Za súbory cookies sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží do počítača užívateľa. Existujú dva typy súborov cookies:

 • Cookies, ktoré sú uložené iba vtedy, keď ste na webových stránkach aktívny (tzv. Session cookies)
 • Cookies, ktoré sú uložené dlhšiu dobu

Uložené sú tieto súbory cookies:

 • session: údaje spojené s vašou návštevou (uplynie po tom, čo nie ste aktívny)
 • acceptCookies: váš súhlas s používaním cookies (365 dní)
 • gatgtag_UA _...: Google Analytics (štatistická služba)
 • _ga: Google Analytics (štatistická služba)
 • _gid: Google Analytics (štatistická služba)

5. Zabezpečenie prenosu dát

Vaše osobné údaje sa prenášajú prostredníctvom šifrovaného pripojenia. To platí pre všetky oblasti webovej stránky. Aktívne chránime webovú stránku a ďalšie systémy prostredníctvom technických a organizačných opatrení proti strate, odcudzeniu, prístupu, zmene alebo nežiaducemu šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

nach oben