Tiráž

Prevádzkovateľ STAVKOVANIEFORMAT W2A GmbH Bauernstraße 11 4600 Wels IČO: FN 444702z DIČ: ATU70083036 Zapísná: Krajský súd Wels, Okresná správa Wels Predmet činnosti: Služby v oblasti automatického spracovania údajov a informačných technológií

Lesedauer: 1 min

Právne upozornenie

Účasť na športových stávkach sa klasifikuje ako účasť na hazardných hrách. Zákony o hazardných hrách nie sú v rámci EÚ jednotné a líšia sa v závislosti od krajiny. Stávky na výsledky športových udalostí sú povolené iba od veku 18 rokov.

Zodpovednosť

Obsah a informácie na tejto stránke boli vytvorené s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Okrem toho nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah tretích strán. Okrem toho, za obsah zverejnený funkciou komentára sa nepreberá žiadna zodpovednosť. Ak by to predstavovalo porušenie zákona, bude okamžite po oznámení odstránený.

Všetky práva vyhradené

Credits

Icons by flaticon

nach oben