Stávkovanie so vzorcom Kelly

V tomto článku vám chceme predstaviť veľmi sofistikovanú stávkovú stratégiu, ktorá môže byť použitá na výpočet optimálnej výšky stávky v športových stávkach: stávkovanie so vzorcom Kelly (taktiež známe ako Kelly systém, stratégia Kelly alebo Kelly formula). Ide o stratégiu stávkovania, ktorá úzko súvisí s tzv. value bets - hodnotnými stávkami, je zameraná na pokročilých fanúšikov športových stávok, ako aj absolútnych profesionálov. Uvedeným cieľom je zvýšiť alebo maximalizovať vlastný stávkový kapitál v dlhodobom horizonte. Riziko pri stávkovaní so vzorcom Kelly: ani tu nie je vylúčená maximálna strata. V nasledujúcom článku sme pre vás získali všetky potrebné informácie a tipy.

Lesedauer: 3 min

Čo je cieľom stávkovania so vzorcom Kelly?

Cieľom tejto stratégie stávkovania je nájsť optimálnu výšku stávky s cieľom maximalizovať stávkový rozpočet. Zásady stávkovania podľa vzorca Kelly vynašiel americký matematik John Larry Kelly Jr., ktorý definoval v roku 1956 kritérium Kelly. Pôvodne táto sofistikovaná stratégia nebola určená na športové stávky s cieľom maximalizovať výhry. Prečo? Bez toho, aby sme sa ponorili do hĺbky matematiky, stojí za zmienku, že stávkovanie so stratégiou Kelly je založené na výhernej pravdepodobnosti, ktorá je konzistentná a musí sa opakovať mnohokrát, aby sa zabezpečil dlhodobý zisk. To samozrejme nie je možné v oblasti športových stávok – pretože koniec koncov nesedíme za ruletovým stolom či nehádžeme pokerovými kockami. A teda nedokážeme presne vypočítať pravdepodobnosť výsledkov športových udalostí. Všetko, čo môžeme spraviť ako športový tipér je pokúsiť sa vypočítať pravdepodobnosť zisku lepšie a presnejšie ako príslušné stávkové kancelárie - a tak nájsť tzv. value bets (stávky s hodnotami)! Teraz, samozrejme, vzniká otázka: Ako môžeme preklopiť túto matematickú teóriu do športovej stávkovej praxe? Viac sa dočítate v nasledujúcej časti.

Ako môže byť vzorec Kelly použitý pri športových stávkach?

Ako sme už poznamenali, stávkovanie pomocou vzorca Kelly nebolo skutočne určené na športové stávky ako také. Napriek tomu sa uvedená stratégia môže preniesť do tohto sektora športových stávok a poskytnúť cennú pomoc. V stratégii stávkovania sa zameriava väčšinou na samotné kurzy spolu s minimalizáciou rizika. Pokiaľ ide o spravovanie peňazí, často je ignorovaný veľmi dôležitý bod: otázka vhodnej a/alebo ideálnej výšky stávky pre jednotlivé stávky. A práve v tom momente prichádza vzorec Kelly, ktorého úlohou je vypočítať túto výšku stávky. Trik: stratégia Kelly čerpá z aktuálneho dostupného stávkového rozpočtu! Druhým základom je: vlastný výpočet pravdepodobnosti výhry. Ako to funguje, môžete zistiť v našom článku o value bet = hodnotných stávkach. Je samozrejmé, že výpočty týchto špecificky vypočítaných osobných pravdepodobností na výhru sú prirodzene spojené s rizikom.

Príklad výpočtu stávky pomocou vzorca Kelly

Teraz poďme ešte o krok ďalej: V tomto prípade by sme chceli predstaviť konkrétne využitie vzorca Kelly. Vezmime si pre náš príklad 3-way stávku. Predpokladajme, že stávková kancelária ponúka tieto stávkové kurzy:

 • Tip 1 | kurz 2.4
 • Tip X | kurz 3.4
 • Tip 2 | kurz 2.8

Rozhodnete sa umiestniť stávku na výhru domácich. Zatiaľ čo stávková kancelária očakáva pravdepodobnosť výskytu daného výsledku 41,6 % (= 100/2,4), na základe vlastných skúseností alebo výpočtov ohodnotíte pravdepodobnosť 50 %. Inými slovami, v tejto stávke vidíte hodnotu! Váš dostupný stávkový rozpočet je v tomto príklade 1000 €. V ďalšom kroku využijete Kelly vzorec na to, aby ste určili ideálnu výšku stávky! Nasledovne:

 • Vaša stávka = celkový stávkový rozpočet x (osobne vypočítaná pravdepodobnosť x kurz-1) / (kurz-1)
 • Teraz pridáme aj čísla:
 • Vaša stávka = 1000 x (0.5 x 2.4 - 1) delené (2.4 - 1)
  = 142,86 €

Pri stávkovom rozpočte vo výške 1000 €, kombinácii kurzov stávkových kancelárií a osobne vypočítanej pravdepodobnosti výhry, výsledkom pre konkrétny prípad je stávka vo výške 142,86 €. Ako vidíte, s použitím výpočtu so vzorcom Kelly sa môže stať, že veľmi rýchlo hráte s vysokými sumami! Rýchlo sa stáva jasným aj fakt: čím vyšší je celkový rozpočet, tým väčšia je odchýlka v rozsahu vypočítanej pravdepodobnosti výhry, tým vyššia bude stávka. Predpokladajme, že stávku vyhráte: Ako základ pre vašu ďalšiu stávku so vzorcom Kelly by mal teraz byť aktualizovaný stávkový rozpočet, ktorý by bol v tomto prípade 1142 €.

Naše odporúčanie: Zlomková stratégia Kelly

Stávkovanie so vzorcom Kellyho hovorí: čím vyšší je váš stávkový rozpočet, tým vyššia je aj výška vašej stávky. Okrem toho, stratégia Kelly vás môže viesť k tomu, že v jedinej stávke dôjde k staveniu vysokého podielu dostupného rozpočtu! Nemôžete vylúčiť scenár, podľa ktorého pri banku 1000 € si stávka vyžaduje sumu na stávku 300 € alebo viac. Takéto stávky neodporúčame – je lepšie držať ruky preč! Náš tip: Neodporúčame staviť viac ako 20 % vášho celkového rozpočtu na jednu stávku. To je stále značne nad obvyklými 1-2 % za obvyklých okolností. Populárnou alternatívou je takzvaná stratégia "Zlomkový vzorec Kelly": Tu sa používa len zlomok vkladu podľa vzorca Kelly.

Napríklad jednou z možností je hrať "Polovičný Kelly", to znamená, že stavíte polovicu navrhovanej sumy podľa vzorca Kelly. Podobne môže byť stávka 1/4, 1/8 alebo 1/10 sumy navrhnutej vzorcom Kelly. To má zmysel najmä pri veľmi veľkých rozpočtoch a zabraňuje tým príliš veľkým stratám. Pre náš príklad uvedený vyššie by to znamenalo nasledovné hodnoty:

 • 1/2 Kelly | 71.43 €
 • 1/4 Kelly | 35.72 €
 • 1/8 Kelly | 17.86 €

V tomto bode by sme mali tiež spomenúť, že stávkovanie so vzorcom Kelly je časovo náročné a riskantné. Najlepšie je použiť stratégiu Kelly v „osekanej“ podobe (napríklad 1/4 vypočítaného vkladu) do určitého vopred určeného bodu. Tento bod môže byť buď časovo alebo rozpočtovo ohraničený. Mali by ste vždy mať na pamäti, že so stratégiou Kelly je všetko založené na vami vypočítanej hodnote - osobne odhadovaných predpokladoch. A tu aj malé chyby alebo nesprávne výpočty môžu mať vážne dôsledky.